Podem comparar la imatge de Joan Duch (a dalt) amb una fotografia de l'poca (a baix)