- RACÓ FREAKY -

    (Com si la Web en sí no fos ja prou freaky, saps?)

La mirada és el reflex de l'ànima