- CONCEPTES -

    A continuació us presentem alguns conceptes que l'associació considera de vital importàcia que es coneguin entre els seus socis i simpatitzants:

   
Rut: Longitud màxima d'una etapa que, en el cas de realitzar-se durants varis dies consecutius, garanteix el benestar físic de qui la realtiza. Depen de molts factors però com que som així de valents ho simplifiquem en dos:

- Terreny muntanyós: 15 km.

- Tereny estàndar: 20 km.

   
   
Talquistina: Element essencial per a garantir la comoditat durant totes les caminades.
   
   
Tigrada: Concepte molt nostrat a Camins de Catalunya i ambs els seus orígens orgullosament arrelats a la gent de l'associació. S'enten per tigrada tota ruta que compleix les següents característiques:

- Un cop realitzada, ha resultat ser d'un extraordinari esforç físic, amb un gran dolor passatger i una immensa gloria eterna.

- En la etapa de planificació inicial de la ruta, cap dels participants va advertir que la ruta potser soobrepassaria o estaria al límit de les seves capacitats.