- ROSCADELL'S HOME PEICH -

 

Una mica destartalat i vell, aquest es l'emblema dels Roscadell